Charita

Charita

Spartan Charity Race

Hlavným cieľom Spartan Race je dostať čo najviac ľudí ku športu, ale zároveň aj pomáhať ľuďom, ktorí sa športu zo zdravotných dôvodov venovať nemôžu. Preto je tu Spartan Charity Race, ktorého jediným cieľom je spojiť sa a darovať výťažok zo štartovného tým, ktorí to potrebujú. Na štart sa postavia všetci v žltých tričkách a v cieli na všetkých čaká špeciálna medaila. Tento beh nie je o výsledkoch, bodoch, drine ani vysílení – ale o spoločnom zážitku a predevšetkým o pomoci druhým.
 
 

CEU Charity Race kalendár 2018

DÁTUM

 • 14. apríl 2018
 • 28. apríl 2018
 • 12. máj 2018
 • 24. september 2017
 • xx. mesiac 2017

LOKALITA

 • Nagykanizsa, HU
 • Kutná Hora, CZ
 • Donovaly, SK
 • mesto, XX
 • mesto, XX

KDY

 • Sobota popoludnie
 • Sobota popoludnie
 • Sobota popoludnie
 • Sobota popoludnie
 • Sobota popoludnie

 
 
Charity Sprint Kosice 2016

Charity Race Košice

Prvá charitatívna akcia Spartan Race v Európe.

 

Prvá charitatívna akcia Spartan Race v Európe sa konala v Košiciach dňa 9. júla 2017. Charitativného preteku sa zúčastnilo vyše 300 sparťanov. Spoločným cieľom bolo pomôcť základnej škole pre telesne postihnuté deti v Košiciach. Spartan Race odovzdal finačný dar v hodnote 6420 euro. Peniaze boli určené na vybudovanie multifunkčného športového ihriska pre telesne postihnuté deti z tejto školy. Ďakujeme všetkým zúčasteným za ich pomoc.

Charity Šek Košice 2016.
!<-- secondaryContent --> !