Charita

Charita

Spartan Charity Race

Hlavným cieľom Spartan Race je dostať čo najviac ľudí ku športu, ale zároveň aj pomáhať ľuďom, ktorí sa športu zo zdravotných dôvodov venovať nemôžu. Preto je tu Spartan Charity Race, ktorého jediným cieľom je spojiť sa a darovať výťažok zo štartovného tým, ktorí to potrebujú. Na štart sa postavia všetci v žltých tričkách a v cieli na všetkých čaká špeciálna medaila. Tento beh nie je o výsledkoch, bodoch, drine ani vysílení – ale o spoločnom zážitku a predevšetkým o pomoci druhým.
 
 

CEU Charity Race kalendár 2017

DÁTUM

 • 01. apríl 2017
 • 13. máj 2017
 • 19. august 2017
 • 24. september 2017
 • xx. mesiac 2017

LOKALITA

 • Veszprém, HU
 • Nitra, SK
 • Litovel, CZ
 • Liberec, CZ
 • mesto, PL

KDY

 • Sobota popoludnie
 • Sobota popoludnie
 • Sobota popoludnie
 • Nedeľa popoludnie
 • Sobota popoludnie

 
 
Charity Sprint Kosice 2016

SPECIAL OLYMPICS

FILOZOFIA SPECIAL OLYMPICS

Športom otvárať srdcia a myseľ ľuďom s mentálnym postihnutím a vytvárať tak priestor inklúzie do spoločnosti.

POSLANIE SPECIAL OLYMPICS

Special Olympics je hnutím, ktoré poskytuje celoročný cyklus tréningov a súťaží vo všetkých druhoch olympijských športov pre deti aj dospelých s mentálnym postihnutím (MP). Vytvára nové príležitosti na rozvíjanie ich fyzických a duševných schopností. Športovci s MP tak majú príležitosť ukázať svoju odvahu, prežiť radosť z víťazstva a pocítiť priateľstvo. O úspech sa môžu podeliť so svojou rodinou, priateľmi, športovcami a celou spoločnosťou.

• Special Olympics Slovakia je členom Special Olympics International a Slovenského olympijského výboru.

• Ambasádorom Special Olympics Slovakia je Filip Šebo, bývalý profesionálny futbalový reprezentant a vášnivý triatlonista.

MOTTO ŠPORTOVCOV SPECIAL OLYMPICS „Dovoľte mi vyhrať. Ak nemôžem vyhrať, dovoľte mi statočne sa o to pokúsiť.“

!<-- secondaryContent --> !