2016 European Championship

2016 European Championship

Announcements

2016 European Championship heads to Historic Edinburgh, Scotland
The European Championship will take place at Spittal Farm, which is situated within Pentland Hills Regional Park, and only ½ hour drive from Edinburgh City Centre. This iconic Scottish farm provides spectacular views of Galloway Forest Park and Wigtown Bay. Don’t miss the chance to watch Europe’s best athletes compete for the coveted European Championship title.

Qualification
Top 10 Men and Top 10 Women Elite finishers in European Reebok Spartan Races, since the last European Championship (between 7 September, 2015 and 17 July, 2016).

Top 3 Men’s and Women’s finishers
• £3,000
• £2,000
• £1,000

Schedule
Saturday, 23 July:
Spartan Sprint
• Spartan Junior Race

Sunday, 24 July:
Spartan Beast
• Spartan Junior Race

Prehľad

Spartan tvoria svetoví atléti. Jedná vec, ktorá odlišuje Spartan Inc. od všetkých ostatných zablátených behov, je fakt, že našich pretekárov časujeme. Spoločnosti ide hlavne o sebazlepšenie, ale to neznamená, že si nevážime výhru.

Po každých pretekoch Reebok Spartan Race dostanete bodové skóre, ktoré sa vypočíta na základe Vášho výkonu v porovnaní s časom víťaza Vášho pohlavia a vekovej skupiny. Vaše skóre sa potom pridá do 3 hlavných sérií, aby ste mohli porovnať, ako na tom sú ostatní Sparťania: Svetové série, regionálne série a národné série.

Máte na to, aby ste sa stali svetovým atlétom?

Prihlásiť sa na preteky

Teraz!
!<-- secondaryContent --> !