Pre média

Ak zastupujete tlačové alebo digitálne médium a máte požiadavky týkajúce sa tlačových alebo iných materiálov, kontaktujte nás priamo na info@sk.spartan.com
S radosťou Vás prepojíme na našich športovcov, víťazov, dohodneme rozhovory alebo zabezpečíme prístup na preteky.