Propozície pretekov

Všeobecné informáce, ktoré nájdete v propozíciách k pretekom.

Propozície budú zverejnené zvyčajne mesiac pred pretekami a budú priebežne doplňované a obnovované. Všetky propozície sa vydávajú v dvoch jazykoch – v miestnom jazyku, kde sa preteky konajú a v angličtine. Propozíce budú zverejnené na stránkách pretekov v sekcii „Dôležité dokumenty“ a budú k dispozícii na stiahnutie v súbore PDF.

Čo všetko môžete nájsť v propozíciách?

ADRESA

PREZENTÁCIA

TRASA

PRAVIDLÁ A PODMIENKY

DôLEŽITÉ DOKUMENTY

ČO DOSTANEM?

ČO SI PRINIESŤ

AKO SA OBLIACŤ

POMOC NA TRASE

ÚSCHOVŇA

SPRCHY A PREZLIEKÁRNE

MINI SÚŤAŽE

FOTO A VIDEO

PARKOVANIE

RôZNE