Kategórie

Kategórie

Každý sparťan preteká z rôznych dôvodov. Niekto si chce vyskúšať pretekanie na najvyššej úrovni, pre iného je to cesta ako sa dať naspäť do formy a pre daľších to je dôležitý sociálny aspekt pretekov Spartan s ich unikátnou atmosférou, ktorý si nechcú nechať ujsť. Bez ohľadu na to aká je vaša motivácia ponúkame vám rôzne kategórie, ktoré istotne splnia vaše očakávania.

Kategória ELITE:

Na vrchole spektra je kategória Elite. Títo športovci súťažia o peňažné ceny a taktiež o to, aby sa otestovali proti najlepším z najlepších a vypracovali sa na vrchol bodovacej série Spartan Race. Elitní pretekári, rovnako ako všetci spartanskí športovci, sa zaviazali k bezchybnému športovému konaniu a prísne dodržiavajú pravidlá pretekov a pokyny. Pretekári, ktorí nedodržiavajú tieto pokyny, môžu byť diskvalifikovaní. Aby ste mohli súťažiť v tejto kategórii musíte zaplatiť dodatočný poplatok 15€.

Účasť v Elitnej kategórii dáva pretekárom následujúce možnosti:

– Víťazi sa oceňujú takmer na každom podujatí (okrem dvoch pretekov v jeden deň, vtedy sa oceňuje Elita iba na jednom z nich) – TOP3 muži a ženy sú ocenení finačnými cenami.

– Vyhodnocovanie Elity prebieha aj počas pretekov začlenených do CEU Regionálnej série, kde sú finančne ocenení TOP3 pretekári (muži a ženy) z každého preteku z tejto série a naviac TOP10 pretekárov (muži a ženy) na záver z celej série. Pre viac informácii kliknite tu.

– Vyhodnocovanie Elity prebieha aj počas pretekov začlenených do Mountain series CEU, kde sú finančne ocenení TOP3 pretekári z každého preteku z tejto série a naviac TOP10 pretekárov na záver z celej série. Pre viac informácii kliknite tu.

– Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v Elitnej kategórii. Podrobnejšie informácie o kvalifikácii na ME nájdete tu.

– Kvalifikácia na Majstrovstvá Sveta v Elitnej kategórii. Podrobnejšie informácie o kvalifikácii na MS nájdete tu.

Kategória AGE GROUP:

Age Group kategória sú viaceré vlny, ktoré nasledujú hneď po Elitnej vlne. Táto kategória je navrhnutá tak, aby riešila rozdiely medzi našimi pretekármi v Open kategórie a našimi Elitnými pretekármi. Je to akýsi medzi stupeň vo výkonnostnom raste pretekára na ceste z Open kategórie k Elite. Pretekári tejto kategórie dodržiavajú rovnaké pravidlá a štandardy ako pretekári z kategórie Elite. Títo pretekári súťažia medzi sebou vo svojich vekových skupinách a tak sa môžu lepšie porovnať s rovesníkmi.

Age group vlny sú kontrolované traťovými rozhodcami, videom, a taktiež si títo pretekári zbierajú body v sériach, so zaujímavými cenami, pódiovými oceneniami a porovnaním športovcov. Pretekári Age Group veria, že môžu vyhrať alebo sa umiestniť na danom preteku, kde súťažia proti najlepším z najlepších vo svojej vekovej skupine. Pretekári tejto kategórie sa zaväzujú, že pri dosahovaní svojich najlepších výsledkov budú konať v športovom duchu a dodržiavať všetky pravidlá a pokyny. Pre účasť v tejto kategórii musí športovec zaplatiť počas registácie dodatočný poplatok 10€.

Age Group kategória rozlišuje tieto vekové skupiny:

Ženy 15-17 / Muži 15-17
Ženy 18-24 / Muži 18-24
Ženy 25-29 / Muži 25-29
Ženy 30-34 / Muži 30-34
Ženy 35-39 / Muži 35-39
Ženy 40-44 / Muži 40-44
Ženy 45-49 / Muži 45-49
Ženy 50-54 / Muži 50-54
Ženy 55-59 / Muži 55-59
Ženy 60+ / Muži 60+

Účasť v Age Group kategórii dáva pretekárom následujúce možnosti:

– Víťazi sa oceňujú na každom podujatí – TOP3 muži a ženy v každej vekovej skupine sú ocenení behom slávnostného odovzdávania cien.

– Vyhodnocovanie kategórie Age Group prebieha aj počas pretekov začlenených do Regionálnej série v CEU, kde sú oceňovaní TOP3 pretekári (muži aj ženy) z každého preteku z tejto série a naviac TOP3 pretekrári (muži a ženy) na záver z celej série. Pre viac informácii kliknite tu.

– Vyhodnocovanie Age Group kategórie prebieha aj počas pretekov začlenených do Horskej série CEU, kde sú oceňovaní TOP3 pretekári z každého preteku z tejto série a naviac TOP3 pretekárov na záver z celej série. Pre viac informácii kliknite tu.

– Kvalifikácia na Majstrovstvá Európy v Age Group kategórii. Podrobnejšie informácie o kvalifikácii na ME nájdete tu.

– Kvalifikácia na Majstrovstvá Sveta v Age Group kategórii. (priama kvalifikácia prebieha len pre Age Group kategóriu, prostredníctvom pretekov, ktoré sú súčasťou CEU Regional series). Podrobnejšie informácie o kvalifikácii na MS nájdete tu.

Kategória OPEN:

Kategória Open je pre každého. Víkendoví bojovníci, začínajúci športovci, amatéri, partie kamarátov z ulice, rodiny, pracovné kolektívy všetci sú tu vítaní. Kategória Open ponúka rovnakú príležitosť ako kategórie Age Group a Elite, aby ste sa dostali ďaleko mimo vašu komfortnú zónu, otestovali limity vášho tela a zažili úžasnú eufóriu v cieli. Neexistuje žiadny tlak na vaše tempo. Je tu len jeden cieľ a to – dokončiť.

Pozor. Vstup do prvej Open vlny je spoplatneny dodatočnou sumou 8€.

Sparťanské preteky sú vyhodnocované podľa dosiahnutého času, podľa rozhodcov, ktorí hodnotia prevedený výkon a trestný cvik a podľa bodového hodnotenia. Existujú pravidlá SR, ktoré musia dodržiavať všetci pretekári. Existujú pravidlá pre Elite & Age Group kategórie a existujú pravidlá pre pretekárov kategórie Open. Tu nájdete pravidlá pre prekážky a TU nájdete všeobecné pravidlá pretekov.

Bez ohľadu na to, v ktorej kategórii pretekáte, tak všetky výsledky sa započítavajú do Trifecty a do Delty.